אתר "מורשת"- גבעת חביבה

א.ב מתכננים

בנייה חדשה- שפיים

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

בנייה חדשה- שדות ים

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

אתר "מורשת"- גבעת חביבה

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

מתחם סולרי-אשלים

עיצוב ותכנון-א.ב מתכננים

"הדמיה של גן ארועים ב"חוות רונית

מעצבת-דרי קציר

בניין העסקים החדש בבולגריה

אדריכל-יואב בן גנות

שיפוץ מתחם הרכבת בכנרת

הדמיה על תמונה מקורית עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

מתחם סולרי- חזית דרומית

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

"הדמיה של גן ארועים ב"חוות רונית

מעצבת-דרי קציר

שיפוץ מתחם הרכבת בכנרת

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

בנייה חדשה- שדות ים

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

מתחם סולרי-מעוף ציפור 1

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

בנייה חדשה- שפיים

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

שיפוץ מתחם הרכבת בכנרת

הדמיה על תמונה מקורית עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

מעוף ציפור 2

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

"הדמיה של גן ארועים ב"חוות רונית

מעצבת-דרי קציר

שיפוץ מתחם הרכבת בכנרת

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

כפר חקלאים ניגריה

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים

בנייה חדשה- שדות ים

עיצוב ואדריכלות-א.ב מתכננים